Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening maak ik gebruik van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens ik gebruik en hoe ik deze gegevens opsla, bescherm en verwerk. Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die je met mij deelt. Ik behandel jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Dana van Beek Training & Coaching
Roodborststraat 36
2333 VR Leiden
06-52346772
Info@danavanbeek.nl
KVK nummer: 66345065

Persoonsgegevens die ik verwerk

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, verzamel ik een aantal persoonsgegevens. Deze kunnen op verschillende manier worden verstrekt:
Telefonisch, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak
Via het contactformulier van de website
Via het aanmeldformulier op de website, bij het aanmelden voor een training of workshop
Tijdens onze gesprekken
Via de e-mail
Via formulieren die ik verstrek tijdens de workshop/training/coachtraject

Jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en bankrekeningnummer sla ik op op mijnĀ beveiligde computer en in mijn bedrijfsadministratie

Doeleinden

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het verlenen van de diensten aan jou
Het factureren en afhandelen van betalingen van mijn diensten
Om te kunnen bellen of mailen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren; onder andere afspraken te kunnen maken of verzetten en/of opdrachten en informatie te kunnen versturen
Voor vermelding van testimonials verkregen van klanten en/of opdrachtgevers voor op de website
Jou telefonisch of per e-mail te benaderen in het kader van de uitbreiding van mijn netwerk.

Ik verzamel in principe alleen in individuele coachtrajecten en alleen met jouw toestemming ook aanvullende gegevens die betrekking kunnen hebben op de aanleiding voor en het verloop van het coachtraject.

Verstrekking aan derden

Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet aan een andere derde partij tenzij dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld politie of de Belastingdienst.

Persoonsgegevens noodzakelijk voor de facturatie van diensten en mijn financiƫle administratie ziet ook mijn boekhouder. Met deze partij heb ik dan ook een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Social media

Op de website danavanbeek.nl vind je social media deelknoppen. Hierdoor kan je mij ook makkelijk op social media vinden en kan je mijn berichten delen via deze media. Lees in de privacyverklaring van LinkedIn en Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven via cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

Cookies

Mijn website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens

Als ondernemer ben ik wettelijk verplicht om mijn administratie zeven jaren te bewaren voor de Belastingdienst. Dit is ook de termijn waarop ik de gegevens die ik verzameld heb gedurende periode dat je klant was van mij bewaar. Ik doe dit omdat het mijn ervaring is dat mensen die ik gesproken heb en toch nog geen klant worden dat in de jaren daarna alsnog doen. Ook nemen veel oud-klanten na een aantal jaren een vervolgdienst af. Door de gegevens te bewaren kunnen wij terugvinden wat wij in het verleden besproken en/of gedaan hebben. Dierdoor kan ik de dienstverlening optimaal op jou en je vraag afstemmen.

Vermelding van testimonials voorzien van naam blijven op de website staan zolang ik dit vanuit commercieel belang nodig acht of totdat de verstrekker zijn toestemming voor vermelding intrekt.

Inzage, rectificatie en wissen van gegevens

Uiteraard kun je inzien welke gegevens ik van je bewaard heb. Op jouw verzoek zal ik jouw gegevens aanpassen of wissen.

Bezwaar en intrekken toestemming

Je kunt bezwaar maken tegen het feit dat ik persoonsgegevens van je verwerk. Dat kan je doen bij de Nederlandse Autoriteit van Persoonsgegevens. Hier kan je ook een klacht indienen als je vindt dat ik niet zorgvuldig met jouw gegevens om ga.

Je hebt ook het recht op het intrekken van je toestemming van het verwerken van je persoonsgegevens.

Vragen

Heb je vragen over deze verklaring? Neem dan contact met mij op. Dat kan door te bellen naar: 06- 52346772 of een e-mail te sturen naar info@danavanbeek.nl

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2019.